Historie

Tafeltennisvereniging Best is opgericht in het kalenderjaar 1964 onder de clubnaam "Kadans",
maar en is van oorsprong afkomstig van de de schoenenfabrikant BATA.

Aldaar werd namelijk reeds medio veertiger jaren een tafeltennisvereniging met de naam B.T.T.C. (Bata Tafel Tennis Club) opgericht.Een aantal enthousiastelingen speelde toen hun partijen dan ook in de kantine van de BATA schoenenfabriek. De club maakte snel naam in de regio, met als resultaat dat einde vijftiger jaren tweemaal de Brabantse kampioenschappen door B.T.T.C. mochten worden georganiseerd. Toen de bedrijfsresultaten van de BATA in de jaren 1960-1963 echter terugliepen, werd de tafeltennisclub te kennen gegeven om te zien naar een andere speelruimte. Dat werd uiteindelijk buurtgebouw "De Kadans". Vandaar de nieuwe clubnaam "Kadans" waar gestart werd met twee competitieteams. Na een tiental jaren werd, vanwege de groei van de club uitgeweken naar een grotere speelruimte. Dit werd buurthuis "De Voeg", waar maar liefst vier tafels konden worden opgesteld. De club bleef gestadig groeien en verhuisde naar een nog grotere hal namelijk de sporthal.

In 1982 was eerste team door de komst van tafeltenniskanonnen als Joep Vaessen , Cor van Empel en later Jan Suiskens erg ambitieus geworden en eiste veel aandacht, speeltijd en een professionele organisatie. Meer speeltijd was er in de sporthal niet te huur. Via diverse contacten werd het mogelijk om in 1984 de  huidige speelruimte aan de Buitenweg in Best te huren. Met de inspanningen van vele leden werd een prachtige accommodatie aangelegd. De nieuwe faciliteiten, qua speeltijd en voorzieningen, stelden de club in staat om te groeien naar maar liefst 150 leden.

Omdat er meer trainingstijd beschikbaar was werd het sportieve peil ook omhoog gekrikt, met als direct resultaat het bereiken van de landelijke competitie door het eerste herenteam, alsmede het jeugdteam.

Ook nu wordt er nog gespeeld in de ruimte aan de Buitenweg 3, alwaar de vereniging gebruik kan maken van een zevental wedstrijdtafels, een gezellige kantine, alsmede douches en toiletten.

Enige jaren geleden werd tafeltennisvereniging Kadans omgedoopt in Tafeltennisvereniging Best (TTVBest), dit om meer voeling te krijgen met de gemeente Best en als zodanig herkenbaar te zijn.